Kategori: Aktuellt Sida 2 av 15

Dagordning årsmöte

Förenklad dagordning för digitala årsmötet 2021-02-21

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av justerare
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
 6. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Redovisning av föregående verksamhetsår
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om rambudget
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om omedelbar justering av p. 12–14
 16. Utmärkelser och avtackningar

Årets hund nosework och rally

På årsmötet kommer utmärkelser att delas ut till klubbens bästa nosework- och rallylydnadshundar. Skicka in dina tre bästa resultat under 2020 till Gunilla Karlström på uvedskennel@gmail.com senast den 15 februari.

Kallelse till årsmöte

Kallelsen som PDF

Prisdags

Årets hundar bruks/lydnad

Alla ni som varit ute och tävlat, skicka in era officiella tävlingsresultat.
Det är många fina priser att tävla om:
Årets nybörjare bruks och lydnad, Årets brukshund, Årets lydnadshund och Årets allround hund. KM i bruks och lydnad.

Statuterna för respektive pris hittar du här: Årets lydnads/brukshund

Tävlingsresultaten skickas senast 31 dec till:
lydnad.bruks@kilsbhk.com

Friskvårdsbidrag

Skatteverket har beslutat att aktiviteter inom Upp och hoppa samt bruksprov är godkända aktiviteter för friskvårdsbidraget. Läs mer på SBK

Skyddslicenskurs

Västmanlands distrikt den 2 november
För information kontakta Alf Memner e-post alf@terana.se

Upplands distrikt den 19 november
Information: Teorikurs för erhållande av skyddslicens

Varning!

Anticimex har lagt ut bekämpningsmedel mot möss i LADAN och AGILITYBODEN. Låt inte era hundar följa med in där! Håll även koll på hundarna så de inte käkar döda möss. Om du misstänker att hunden fått i sig gift ska du kontakta veterinär. Giftet heter Rubis Grain och har regnr 5447 (se bilden). Giftet kommer ligga kvar på klubben i fem veckor.

Tävlingsledarutbildning

Inbjudan till tävlingsledarutbildning
med start 14 /11 kl 10.00. Hagfors brukshundklubb
Kursledare: Urban Gillå och Mats Olsson.
Antal deltagare: 8
Omfattning ca 60 timmar
Utbildning genomförs 5-6 träffar exklusive
utbildningskontroll.
Övergripande mål: Auktorisation som Tävlingsledare B
Anmälan görs till distriktets tävlingsansvarig Daniel Halvarsson,
e-post: daniel.s.halvarsson@gmail.com, senast den 1 november.

Medlemsmöte 14/10

Välkomna på Medlemsmöte!

Onsdagen den 14:e oktober kl.18.30 i klubbstugan

Klubben bjuder på fika. Hoppas att vi ses 🙂

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet.
3. Föredragningslistan
4. Rapporter
· Ekonomi
· Utbildningssektorn
· Tävlingssektorn
· Valberedningen
· Agilitysektorn
· Utställningssektorn
· Rally
· Noseworksektorn
· Kökssektorn
· Hemsidan
5. Val av ytterligare en till valberedningen
6. Information om luftvärmepump
7. Inget julbord för funktionärer i år pga Covid 19.
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutning

Specialsök 7-8 november

Kil & Arvika BHK samt Karlskoga & Kristinehamn BHK inbjuder deltagare från Värmland-dals distrikt till Specialsök klass 1 den 7-8 november.

Mer information hittar du här:

Sida 2 av 15

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén