Roger Bönström
Instruktör inom allmänlydnad, lydnad, brukslydnad och bruksspecialerna

Susanne Bolinder
Instruktör inom allmänlydnad, lydnad, brukslydnad och bruksspecialerna

Kicki Axelson
Instruktör inom allmänlydnad, lydnad, brukslydnad och bruksspecialerna

Maud Alm
Instruktör inom allmänlydnad, specialsök, rallylydnad och agility

Maria Fridell
Instruktör inom allmänlydnad, brukslydnad och agility

Lena Arvidsson
Instruktör inom allmänlydnad och brukslydnad

Åse Lindquist
Instruktör inom allmänlydnad och brukslydnad

Inga-Lena Olsson
Instruktör inom specialsök

Malin Sörestam
Instruktör inom agility

Ann-Britt Hedberg
Lärare inom SBK

Kils Bhk har även några instruktörer som är vilande för tillfället