På en hundutställning visar du upp din hund och kan vinna olika priser och utmärkelser. För att få delta på utställning krävs att hunden är registrerad i SKK. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb. En registrerad hund är det samma som en stambokförd hund, det vill säga en hund som har ett registreringsbevis (stamtavla) utfärdad av Svenska Kennelklubben (SKK). 

Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning,
bett och så vidare. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Rasstandarden bestäms av kennelklubben i rasens hemland.

Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma
kvalitetspris. Kvalitetspriserna är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Även HP (Hederspris) och CK är en kvalitetsbedömning.

Konkurrensbedömning
På utställning delas hundarna in i olika klasser. De flesta av klasserna hänger samman med hur gammal hunden är, såsom valp-, junior-, unghund-, och veteranklass men det finns även så kallad bruks/jaktklass och championatsklass. Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged.

Att ställa ut sin hund är roligt men det är många regler och begrepp att hålla reda på. Att visa upp sin hund på rätt sätt en konst som kräver träning och kunskap om hunden, dess anatomi och mentalitet.

Källa: Svenska Kennelklubben