Kategori: Aktuellt Sida 1 av 21

Specialsök nybörjare 8 maj

Nybörjarkurs i specialsök röd kong classic startar den 8 maj. Mer information och anmälan finns under aktuella kurser.

Valpcirkel start 20 april

Torsdag den 20 april startar en valpcirkel.
Mer information finns under aktuella kurser

Ny styrelse och utmärkelser

Hemsidan uppdaterad med ny styrelse 2023 och utmärkelser för 2022 som delades ut på årsmötet.

Utmärkelser
Styrelse 2023

Föredragningslista årsmöte

Föredragningslista vid Kils Brukshundklubbs årsmöte 2023-02-19

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötets ordförande samt styrelsens val av sekreterare.
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. a) Styrelsens berättelse för det föregående verksamhetsåret.
  b) Balans och resultaträkning.
  c) Revisorernas berättelse.
  d) Sektorernas berättelser.
 9. Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. a) Klubbens mål.
  b) Fastställande av budget för innevarande år, samt preliminär rambudget för närmaste följande verksamhetsår.
  c) Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår 2023.
  d) Andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
 13. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter.
  1. Ordförande i styrelsen.
  2. Sekreterare i styrelsen.
  3. Ordinarie kassör i styrelsen.
  4. Ordinarie ledamöter, 2 st i styrelsen.
  5. Suppleanter, 2 st i styrelsen.
  6. Revisorer samt revisorssuppleant.
  7. Valberedning.
 14. Beslut om omedelbar justering av punkt 13.
 15. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 11.
 16. 4 st ombud med suppleanter till distriktsstyrelsens årsmöte (gärna från olika sektorer).
 17. Val av ombud till Studiefrämjandets årsmöte.
 18. Övriga frågor (kan tas upp till diskussion men inte till beslut).
  .
  .
  .
  .
 19. Avtackningar och andra utmärkelser.
 20. Mötets avslutning.

Föredragningslista som PDF

Årsmöte 2023

Söndag den 19 februari klockan 15.00 i klubbstugan.

Förslag på dagordning kommer att finnas på hemsidan och på facebook.
Årsmötetshandlingar kommer att finnas i klubbstugan senast 7 dagar innan mötet.

Klubben bjuder på fika.

Välkomna
Styrelsen

Specialsök klass 1

Välkommen på prov i specialsök 4 – 5 mars. Mer information finns under Aktuella tävlingar och prov.

Årets hund

Klistrat inlägg

Har du varit ute och tävlat under året? För att uppmuntra medlemmar som tävlar för Kils Brukshundklubb delas utmärkelser för årets hund ut på årsmötet. Resultaten skickas in till respektive tävlingssektor vid slutet av tävlingsåret.
All information om detta finns samlade här: Statuter årets hund

Medlemsmöte 26 oktober – föredragningslista

Välkommen på medlemsmöte onsdagen den oktober klockan 18:00 i klubbstugan. Klubben bjuder på fika.

Föredragningslista
 1. Mötets öppnande
 2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet
 3. Föredragningslistan
 4. Rapporter
  – Ekonomi
  – Utbildningssektorn
  – Tävlingssektorn
  – Valberedningen
  – Agilitysektorn
  – Utställningssektorn
  – Rallylydnadsektorn
  – Specialsöksektorn
  – Noseworksektorn
  – Kökssektorn
  – Hemsidan/Webansvariga
 5. Önskemål från medlemmar om klubbaktiviteter
 6. Sälja Restaurangchansen/Onlinerabatt
 7. Info om klubbens poängsystem
 8. Gräsklippning – 23
 9. Info ang Membersite/SBK, kontroll av medlemskort vid tävlingar
 10. Påminnelse till sektorerna, årets verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan-23
 11. Info gällande kontakt med 112 vid akut sjukdom på klubben.
 12. Övriga frågor

Städdag på klubben

Söndag 9 okt kl 11:00
Klubben bjuder på grillad korv samt kaffe
Vildsvinsstaketet ska upp samt annat småplock som behöver göras ute.

Inbjudan Tjänstehundsdag

Inbjudan till tjänstehundsdag:

Välkomna till Värmland-Dals distrikts Tjänstehundsdag
Nyfiken på Tjänstehund?
Söndagen 9/10-22
Kl. 09.00-15.00
Samling på Kristinehamns Brukshundklubb

Ni kommer att få jobba med hund, samt få agera figurant åt varandra.
Grillkorv och dricka kommer att finnas i övrigt eget fika.
Medtag vatten, belöning till hunden, förstärkningskläder vid behov och ett glatt humör.

Värd för årets Tjh-dag är Johanna Rundblad.

Då vi bjuder på grillkorv så är det viktigt att tiden för anmälan hålls. Tack på förhand.

Anmälan senast den 4:e oktober till Karl-Gustav SMS 0703282791 alt
karl-gustav@gusab.nu.

Hoppas vi ses den 9:e oktober

Sida 1 av 21

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén