Hallå alla medlemmar

Dax att lämna in motioner till styrelsen inför årsmötet.
Motionen ska vara skriftlig och inlämnad senast 20 okt.
Sänds till ingrid.kageland@gmail.com