Agility

KM planeras under hösten 2022, datum meddelas senare.

Bestämmelser för KM i agility

Bruks/lydnad

KM kommer att avgöras genom deltagande i klubbens ordinarie tävlingar under 2023 enligt följande:

6/5 Spår lägre, högre
26/5 Lydnad alla klasser
12/8 Spår/sök appell
9/9 Spår elit
23/9 Sök lägre, högre och elit

Vi önskar alla lycka till // Tävlingssektorn

Bestämmelser för KM i Bruks/lydnad