Agility

KM planeras under hösten 2022, datum meddelas senare.

Bestämmelser för KM i agility

Bruks/lydnad

KM 2022 kommer att avgöras genom deltagande i klubbens ordinarie tävlingar enligt följande:

27/5 Lydnad alla klasser
8/5 Spår lägre, högre
13/8 Spår/sök appell
10/9 Spår elit
24/9 Sök lägre, högre och elit

Vi önskar alla lycka till. //Tävlingssektorn

Bestämmelser för KM i Bruks/lydnad