För att uppmuntra medlemmar som tävlar för Kils Brukshundklubb delas utmärkelser för årets hund ut på årsmötet. Resultaten skickas in till respektive tävlingssektor senast den 31 december:

Agility: anna.swedin@gmail.com
Bruks/lydnad/allround: lydnad.bruks@kilsbhk.com
Nosework: uvedskennel@gmail.com 
Rallylydnad: 15bibbi@gmail.com
Viltspår: uvedskennel@gmail.com

Vilka som har fått utmärkelser tidigare år kan du se här.

Årets Agilityhund

Man kan tillgodoräkna sig resultat från officiella agilitytävlingar under perioden 1 jan – 31 dec. Den hund som har uppnått högst poäng under året koras till årets agilityhund och får ta emot ett pris på årsmötet. Har flera hundar uppnått samma poäng tillfaller priset den hund som har placerat sig bäst i sina lopp (den med flest vinster/topplaceringar).

Resultat från maximalt sex officiella lopp får räknas. Av dessa ska minst två vara från hoppklass och två från agilityklass. Ange datum, arrangör, klass och placering för de lopp som ska räknas med. Räkna även ut poängen för varje resultat. Exempel: 2021-06-06 Karlstad, agilityklass 1, placering 2/17, noll fel och pinne, poäng 20 (9+5+6).

Placeringspoäng:

Tilläggspoäng:

Nollat lopp:                         + 5 p
Pinne klass 1:                      + 6 p
Pinne klass 2:                      + 8 p
Pinne klass 3:                      + 10 p

Årets Brukshund

Bästa snittpoäng på tre tävlingar, oavsett klass. Finns det ingen som har gjort tre tävlingar beräknas bästa snittpoäng på två tävlingar.

Årets Nybörjare Bruks

Bästa snittpoäng på en officiell tävling. Hund eller förare får inte tidigare startat i officiell bruksstävling.

Årets Lydnadshund

Bästa snittpoäng på tre tävlingar, oavsett klass. Finns det ingen som har gjort tre tävlingar beräknas bästa snittpoäng på två tävlingar.

Årets Nybörjare Lydnad

Bästa snittpoäng på en officiell tävling. Hund eller förare får inte tidigare startat i officiell lydnadsstävling.

Championattallrik Bruks/Lydnad

Tallrik delas ut för bruks- och lydnadschampionat (endast en tallrik per hund).

Årets Noseworkhund

Skicka in dina tre bästa resultat under året Ange datum och namn/arrangör för det prov eller den tävling som du vill räkna med.

Poängberäkning:

Doftprov:
Klass 1: 2 poäng
Klass 2: 2 poäng
Klass 3: 2 poäng

Tävling i alla moment TSM/TEM (fyra olika delmoment):
Klass 1: Varje klarat delmoment 4 poäng (max 16 per tävling)
Klass 2: Varje klarat delmoment 6 poäng (max 24 per tävling)
Klass 3: Varje klarat delmoment 8 poäng (max 32 per tävling)

+ 5 poäng till bästa hund på samtliga klasser + 5 poäng SSE

Årets Rallylydnadshund

Skicka in dina tre bästa tävlingsresultat. Ange datum och namn på tävling eller arrangör för de resultat du vill räkna med.

Poängberäkning:

+ 5 poäng till bästa hund i samtliga klasser

Årets Viltspårhund

Priset är skänkt av Uved’s Kennel/Gunilla Karlström.
En hund koras varje år, ägaren ska vara medlem i Kils Brukshundklubb.

De tre bästa resultaten skickas in.

Anlagsklass
Godkänd12 poäng
ÖKL
1:a HP25 poäng
1:a15 poäng
2:a10 poäng
3:a5 poäng

Årets Allroundhund (Mirabos vandringspris)

För att kunna vinna priset måste man vara medlem i och tävla för Kils BHK. Man måste även ha tävlat i minst tre olika grenar varav en ska vara bruks eller lydnad.

Vid lika poäng vinner den som har tävlat i flest grenar, sen flest brukstävlingar, sen flest lydnadstävlingar.

Alla tester, prov, tävlingar och utställningar ska vara officiella och kunna styrkas.

Priset tillfaller den förare som har fått 3 inteckningar oavsett följd.

Statuterna fastställs av givaren, Inga-Lena Olsson, som även avgör eventuell tvist om tolkning.

Grundpoäng

Följande grundpoäng följer med från år till år:
– HD röntgen; 5 p
– MH; 5 p
– BPH; 5 p
– Mentaltest (korning); 10 p
– Exteriörbeskrivning (korning); 5 p
– Bevakningshund GK; 10 p
– Räddningshund GK; 10 p

Tävlingspoäng

Följande tävlingspoäng räknas per kalenderår, max 5 tävlingar per gren:
– Bruksprov minst GK; 5 p
– Lydnadsklass minst 3:e pris; 5 p
– Utställning minst sufficient (godtagbar); 5 p
– Agility felfritt lopp; 5 p
– Rally kvalificerat resultat; 5 p
– Nosework diplom; 5 p
– Övriga officiella prov/tävlingar, gått till pris, GK eller kvalificerat resultat; 5 p