Författare: Annica Haapala Sida 1 av 11

Specialsökprov 240620

Inbjudan till specialsökprov den 20 juni finns här
Länk till provet på SBKtävling finns här

Specialsökprov 240526

Länk till inbjudan och PM till specialsökprov den 26 maj.
Länk till provet på SBKtävling

Rallylydnadskurs

Ny rallylydnadskurs för nybörjare startar den 11 april.
Läs mer här: Aktuella kurser

Årsmöte 18 februari kl 15:00

Ny plats för årsmötet är Kils kommuns cafeteria i källaren, ingång baksidan mot Gröna torget.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötets ordförande samt styrelsens val av sekreterare
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2
7. Fastställande av dagordningen
8. a) Styrelsens berättelse för det föregående verksamhetsåret
b) Balans och resultaträkning
c) Revisorernas berättelse
d) Sektorernas berättelser
9. Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
10. Fråga om ansvarfrihet för styrelsens ledamöter
11. a) Klubbens mål
b) Fastställande av budget för innevarande år, samt preliminär rambudget för närmaste följande verksamhetsår
c) Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår 2024
d) Andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
· Distriktsstyrelsens förslag till medlemsavgift 2025.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer samt revisorsuppleanter
a) Ordförande i styrelsen
b) Sekreterare i styrelsen
c) Ordinarie kassör i styrelsen
d) Ordinarie ledamoter, 2 st i styrelsen
d) Suppleanter, 2 st i styrelsen
e) Revisorer samt revisorsuppleant
f) Valberedning
14. Beslut om omedelbar justering av punkt 13
15. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 11.
16. 4 st ombud med suppleanter till distriktsstyrelsens årsmöte (gärna från olika sektorer)
17. Val av ombud till Studiefrämjandets årsmöte
18. Övriga frågor (kan tas upp till diskussion men inte till beslut)
19. Avtackningar och andra utmärkelser
20. Mötets avslutning

Motioner

Hallå alla medlemmar

Dax att lämna in motioner till styrelsen inför årsmötet.
Motionen ska vara skriftlig och inlämnad senast 20 okt.
Sänds till ingrid.kageland@gmail.com

Städdag 15 oktober

Söndag den 15 oktober från kl 11:00 har vi städdag på klubben.

Alla är välkomna 🙂
Klubben bjuder på fika.

KM Rallylydnad 29 oktober

KLUBBMÄSTERSKAP I RALLYLYDNAD 
Söndagen 29 okt 
Kl. 14 (samling första klassen)
Domare: Maria Warg, domaraspirant.

Öppet för medlemmar i Kils brukshundklubb.

Vi kommer att köra två klasser, lilla KM och stora KM. Två klubbmästare kommer att koras, en i varje klass.

Kostnad: 100 kr per ekipage, som betalas på plats till klubbens swishnummer.
 
Anmälan till Pia Johansson, e-post guldstrimmans@gmail.com senast 22/10. Ange namn på förare och hund samt om du vill delta i lilla eller stora KM. Ange hundens mankhöjd om du ska starta i stora KM.

PM kommer att mailas ut några dagar innan klubbmästerskapet.

LILLA KM är en kombination av nybörjar och fortsättningsklass.
För hundar som ännu inte startat avancerad klass på officiell tävling. Valfritt om du vill ha koppel eller lös hund.
Alla moment från nybörjar- och fortsättningsklass kan vara med, utom: 203 (hopp över hinder), 206 (8:ans frestelse), 215 (snurr), 221 (två steg bakåt), 223 (sitt, gå ifrån 2 meter, kalla in).

STORA KM är en kombination av avancerad och mästarklass.
Hundar som startat avancerad klass på officiell tävling, tävlar i stora KM. Alla tävlar med lös hund.
Alla moment från samtliga klasser kan vara med, utom: 402 (bärande av föremål), 408 (framåtsändande till kon), 417 (båda 360° höger), 418 (båda 360° vänster), 422 (skicka runt kon, sväng höger), 423 (skicka runt kon, sväng vänster).

Välkommen att anmäla!

Brukssatsning på Kils Bhk

För dig som är medlem och tävlar för Kils Bhk startar vi nu upp en Brukssatsning.

Vi träffas på klubben och hjälps åt i träningen.

Det är ingen Brukscirkel med instruktörer utan alla hjälps åt med moment, tips och erfarenheter.

Har du aldrig startat i appellen men är nyfiken så kom.

Vi startar upp den 13:e september kl 18.00 i stora lektionssalen.

Ingen föranmälan behövs utan kom med glatt humör och förväntan på ett givande och tagande.

Medlemsmöte 4 oktober

Välkomna till höstens medlemsmöte

När: Onsdag den 4 okt kl. 18.00
Var: I klubbstugan.

  • Info från sektorerna
  • Klubbkläder
  • Vad händer i klubben?
  • Vad vill vi göra? Kom gärna med förslag!


Föredragningslista kommer att läggas ut på klubbens hemsida, Facebook och i klubbstugan 1 vecka innan mötet.

Klubben bjuder på fika.

Hoppas vi ses!

Agria Hundpromenad

Välkommen till Agria Hundpromenad 2023!
Den 20-21 maj promenerar vi till förmån för de hemlösa hundarna på Hundstallet. I år kan du delta antingen fysiskt eller digitalt.
Anmäl dig idag på https://www.agria.se/hund/hundpromenaden/ 

Sida 1 av 11

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén