Kils Brukshundklubb är en lokalklubb under Svenska Brukshundklubben (SBK). När du tecknar medlemskap betalar du en förbundsavgift till SBK och en lokal avgift till Kils Brukshundklubb. Om du redan är medlem i SBK genom annan lokal- eller rasklubb betalar du endast den lokala avgiften. Du behöver alltså inte betala flera förbundsavgifter om du är med i flera klubbar. 

Medlemskap i SBK och Kils Brukshundklubb är ett krav för att få delta i våra kurser. Som medlem i SBK omfattas du av en olycksfallsförsäkring om något skulle hända på klubbens arrangemang och anläggningar. Medlemskap i SBK ger dig även möjlighet att delta på prov och tävlingar i SBK´s regi. Du får även tidningen Brukshunden sex gånger per år samt olika medlemsförmåner. Som medlem i Kils Brukshundklubb får du dessutom, förutom att gå kurs, träna med din hund på klubbens planer och delta i medlemsaktiviteter.

Medlemsavgiften betalas årsvis. Medlemskapet är rullande, vilket innebär att om du blir medlem i augusti så är du medlem till och med juli året efter. Du hittar mer information om medlemskap på SBK:s hemsida. Där finns även information om hantering av personuppgifter.

Om du har frågor om medlemskap eller behöver hjälp med anmälan eller betalning, kontakta vår kassör Inga-Lena Olsson på kassoren.kilsbhk@gmail.com.

Ordinarie medlem med förbundsavgift
Gäller dig som inte är medlem i SBK sedan tidigare. Du betalar en förbundsavgift på 400 kr till SBK och en lokal medlemsavgift på 135 kr till Kils Brukshundklubb. Anmälan och betalning sker via SBK:s medlemssida.

Ordinarie medlem utan förbundsavgift
Gäller dig som redan är medlem i SBK. Du betalar endast den lokala medlemsavgiften på 135 kr till Kils Brukshundklubb. Anmälan och betalning sker via SBK:s medlemssida. Du behöver logga in på din profil för att systemet ska känna av att du redan har betalat förbundsavgiften.

Familjemedlemskap
Som familjemedlem betalar du endast den lokala avgiften på 135 kr. Detta förutsätter att någon i din familj eller samma hushåll (samma adress) redan är ordinarie medlem i Kils Brukshundklubb. För familjemedlemskap kontaktar du medlemsavdelningen på förbundskansliet: medlem@brukshundklubben.se.

Ungdomsmedlemskap
Om du är mellan 6 och 25 år kan du teckna ett förmånligt medlemskap i Sveriges Hundungdom (SHU) som är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund. Genom att välja Kils Brukshundklubb som specialklubb vid anmälan blir du medlem i båda klubbarna. Medlemsavgiften är 320 kr och anmälan sker via SHU:s hemsida.