Föredragningslista för Kils Brukshundklubbs medlemsmöte 2023-05-10.

 1. Mötets öppnande
 • Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet.
 • Föredragningslistan
 • Rapporter
 • Ekonomi
 • Utbildningssektorn
 • Tävlingssektorn
 • ( Valberedningen, höstens möte)
 • Agilitysektorn
 • Utställningssektorn
 • Rallysektorn
 • Noseworksektorn
 • Specialsöksektorn
 • Kökssektorn
 • Hemsidan
 • Klubbens ”Kick off” 21 maj.
 • Klubbaktiviteter? på kommunens ”Kulturdagarna” v. 22 samt ”Kil hela veckan” v. 32
 •  ”Hundens vecka” v.37 Klubbaktiviteter? ( även Medlemsmöte onsdag kl 18 v.37)
 • Sommarfest för funktionärer 4 aug.
 • Klubbkläder, klubbtryck?
 • Medlemmars egna förslag på klubbaktiviteter.(som Tema-kvällar, föreläsning mm)
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning