Då medlem online ligger nere kan vi inte skicka ut årsmöteshandlingarna per e-post som vi brukar. Du hittar dem här: Årsmöteshandlingar