Föredragningslista för Kils Brukshundklubbs medlemsmöte 2021-10-13.

1. Mötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet
3. Föredragningslistan
4. Rapporter
· Ekonomi
· Utbildningssektorn
· Tävlingssektorn
· Valberedningen
· Agilitysektorn
· Utställningssektorn
· Rallylydnad
· Specialsök
· Noseworksektorn
· Kökssektorn
· Hemsidan
5. Intresse för att anordna en ”Hundmarsch” våren -22, i samarbete med SBK?
6. Städdag på klubben.
7. Årsavslutningsträff vid klubbstugan.
8. Övriga frågor
· Finns det intresse av att planera och genomföra en hunduppvisning (ex agility, rally, NW, lydnad) på Kils ryttarförenings luciatåg 12 dec i ridhuset?
·
9. Mötets avslutning