Välkomna på Medlemsmöte!

Onsdagen den 14:e oktober kl.18.30 i klubbstugan

Klubben bjuder på fika. Hoppas att vi ses 🙂

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet.
3. Föredragningslistan
4. Rapporter
· Ekonomi
· Utbildningssektorn
· Tävlingssektorn
· Valberedningen
· Agilitysektorn
· Utställningssektorn
· Rally
· Noseworksektorn
· Kökssektorn
· Hemsidan
5. Val av ytterligare en till valberedningen
6. Information om luftvärmepump
7. Inget julbord för funktionärer i år pga Covid 19.
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutning