Välkommen på medlemsmöte onsdagen den oktober klockan 18:00 i klubbstugan. Klubben bjuder på fika.

Föredragningslista
 1. Mötets öppnande
 2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet
 3. Föredragningslistan
 4. Rapporter
  – Ekonomi
  – Utbildningssektorn
  – Tävlingssektorn
  – Valberedningen
  – Agilitysektorn
  – Utställningssektorn
  – Rallylydnadsektorn
  – Specialsöksektorn
  – Noseworksektorn
  – Kökssektorn
  – Hemsidan/Webansvariga
 5. Önskemål från medlemmar om klubbaktiviteter
 6. Sälja Restaurangchansen/Onlinerabatt
 7. Info om klubbens poängsystem
 8. Gräsklippning – 23
 9. Info ang Membersite/SBK, kontroll av medlemskort vid tävlingar
 10. Påminnelse till sektorerna, årets verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan-23
 11. Info gällande kontakt med 112 vid akut sjukdom på klubben.
 12. Övriga frågor