Bestämmelser om Klubbmästerskap i Lydnad och Bruks och på vilka tävlingar mästerskapen kommer att avgöras under 2022 finns här.