Är du intresserad av att diskutera regelrevideringen inför 2022? Kom till klubben tisdagen den 13 nov kl 19.00. Våra åsikter/tankar ska vara inlämnade till SBK innan årsskiftet

//Styrelsen