Bruks kl. 18:00 och Lydnad kl.19:00. Skott mellan 18:30-19:00

Datum: 2/5, 6/6, 1/8, 5/9, 3/10