Författare: Anna Swedin Sida 2 av 13

Rallylydnad – avancerad och mästarklass

Den 10 augusti startar en cirkel i rallylydnad – avancerad och mästarklass. Mer information hittar du under aktuella kurser.

Agility nybörjare

En nybörjarcirkel i agility startar den 15 augusti. För information om cirkeln och hur du anmäler dig, se aktuella kurser.

Nybörjarkurs agility Fullbokad!

Nybörjarkurs i agility startar 27 april. Information om kursen och anmälan finns under aktuella kurser.

Ny styrelse och utmärkelser

Hemsidan uppdaterad med ny styrelse 2023 och utmärkelser för 2022 som delades ut på årsmötet.

Utmärkelser
Styrelse 2023

Föredragningslista årsmöte

Föredragningslista vid Kils Brukshundklubbs årsmöte 2023-02-19

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötets ordförande samt styrelsens val av sekreterare.
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. a) Styrelsens berättelse för det föregående verksamhetsåret.
  b) Balans och resultaträkning.
  c) Revisorernas berättelse.
  d) Sektorernas berättelser.
 9. Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. a) Klubbens mål.
  b) Fastställande av budget för innevarande år, samt preliminär rambudget för närmaste följande verksamhetsår.
  c) Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår 2023.
  d) Andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
 13. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter.
  1. Ordförande i styrelsen.
  2. Sekreterare i styrelsen.
  3. Ordinarie kassör i styrelsen.
  4. Ordinarie ledamöter, 2 st i styrelsen.
  5. Suppleanter, 2 st i styrelsen.
  6. Revisorer samt revisorssuppleant.
  7. Valberedning.
 14. Beslut om omedelbar justering av punkt 13.
 15. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 11.
 16. 4 st ombud med suppleanter till distriktsstyrelsens årsmöte (gärna från olika sektorer).
 17. Val av ombud till Studiefrämjandets årsmöte.
 18. Övriga frågor (kan tas upp till diskussion men inte till beslut).
  .
  .
  .
  .
 19. Avtackningar och andra utmärkelser.
 20. Mötets avslutning.

Föredragningslista som PDF

Specialsök klass 1

Välkommen på prov i specialsök 4 – 5 mars. Mer information finns under Aktuella tävlingar och prov.

Medlemsmöte 26 oktober – föredragningslista

Välkommen på medlemsmöte onsdagen den oktober klockan 18:00 i klubbstugan. Klubben bjuder på fika.

Föredragningslista
 1. Mötets öppnande
 2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet
 3. Föredragningslistan
 4. Rapporter
  – Ekonomi
  – Utbildningssektorn
  – Tävlingssektorn
  – Valberedningen
  – Agilitysektorn
  – Utställningssektorn
  – Rallylydnadsektorn
  – Specialsöksektorn
  – Noseworksektorn
  – Kökssektorn
  – Hemsidan/Webansvariga
 5. Önskemål från medlemmar om klubbaktiviteter
 6. Sälja Restaurangchansen/Onlinerabatt
 7. Info om klubbens poängsystem
 8. Gräsklippning – 23
 9. Info ang Membersite/SBK, kontroll av medlemskort vid tävlingar
 10. Påminnelse till sektorerna, årets verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan-23
 11. Info gällande kontakt med 112 vid akut sjukdom på klubben.
 12. Övriga frågor

Inbjudan Tjänstehundsdag

Inbjudan till tjänstehundsdag:

Välkomna till Värmland-Dals distrikts Tjänstehundsdag
Nyfiken på Tjänstehund?
Söndagen 9/10-22
Kl. 09.00-15.00
Samling på Kristinehamns Brukshundklubb

Ni kommer att få jobba med hund, samt få agera figurant åt varandra.
Grillkorv och dricka kommer att finnas i övrigt eget fika.
Medtag vatten, belöning till hunden, förstärkningskläder vid behov och ett glatt humör.

Värd för årets Tjh-dag är Johanna Rundblad.

Då vi bjuder på grillkorv så är det viktigt att tiden för anmälan hålls. Tack på förhand.

Anmälan senast den 4:e oktober till Karl-Gustav SMS 0703282791 alt
karl-gustav@gusab.nu.

Hoppas vi ses den 9:e oktober

Bilder specialsök

Bildgalleriet har uppdaterats med bilder från klubbens prov i specialsök 6 – 7 augusti.

Specialsök

Välkommen på prov i SBK Specialsök röd kong classic. Mer information finns under aktuella tävlingar och prov.

Sida 2 av 13

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén