Otillåtna träningsmetoder

Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd mot träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och klubbens dressyrpolicy.

Den Finska Kennelklubbens styrelse beslutade den 28 februari 2021 att tillfälligt avbryta all verksamhet som rör träning och tävling med skyddshundar. Bakgrunden är bland annat ett reportage på TV-kanalen YLE som visar hur hundar tränas med stackel, elhalsband och sparkar.

Med anledning av detta vill Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (SBK/FS) kraftfullt understryka att vi tar avstånd från all träning med otillåtna medel.

Läs hela uttalandet här: Uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder

Rallylydnad nybörjare

Fullsatt, endast reservplats! Den 20 maj startar en nybörjarkurs i rallylydnad. Mer information finns under aktuella kurser.

Kurser i specialsök

Fullsatta, endast reservplatser! I april startar både en grundkurs och en fortsättningskurs i specialsök. Du hittar mer information under aktuella kurser.

Brukslydnadscirkel start 22 mars

Fullsatt! Nu startar vi en cirkel i brukslydnad. Info och anmälan hittar du här: aktuella kurser

Utmärkelser 2020

De utmärkelser som delats ut till våra tävlingsekipage för år 2020 hittar ni här: utmärkelser

Stort grattis till er alla!

Styrelse och sektorer för 2021

Nu finns nya styrelsen och sektorer publicerade.

Statuter

Statuter för årets nosework- och rallylydnadshund har lagts in:

Nosework
Rallylydnad

Dagordning årsmöte

Förenklad dagordning för digitala årsmötet 2021-02-21

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av justerare
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
 6. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Redovisning av föregående verksamhetsår
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om rambudget
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om omedelbar justering av p. 12–14
 16. Utmärkelser och avtackningar

Årets hund nosework och rally

På årsmötet kommer utmärkelser att delas ut till klubbens bästa nosework- och rallylydnadshundar. Skicka in dina tre bästa resultat under 2020 till Gunilla Karlström på uvedskennel@gmail.com senast den 15 februari.

Kallelse till årsmöte

Kallelsen som PDF

Sida 1 av 14

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén