Välkommen till Kils Brukshundklubb

               

                


Gå in och anmäl till cirklar under utbildning.

 


SKOTTRÄNING PÅ KLUBBEN LÄS HÄR


Kils Brukshundklubb genomför hundcirklarna i samarbete med

                                                                          

                     

Kils Brukshundklubb • Box 70 • 665 22 Kil • 0554-409 34• Plusgiro: 22 58 02-8