Välkommen till Kils Brukshundklubb               

 

OBS! Månadstävling lydnad flyttad till 13/4


  Gå in och anmäl till cirklar under utbildning. 


SKOTTRÄNING PÅ KLUBBEN LÄS HÄR


Kils Brukshundklubb genomför hundcirklarna i samarbete med

                           

Kils Brukshundklubb • Box 70 • 665 22 Kil • 0554-409 34• Plusgiro: 22 58 02-8