Med anledning av SKK’s riktlinjer 2020-03-27 är lägret inställt!