För att uppmuntra medlemmar som tävlar bruks och lydnad för Kils Brukshundklubb delas nedanstående utmärkelser ut på årsmötet. Resultaten skickas in till tävlingssektorn vid slutet av tävlingsåret. Vem som fick utmärkelser förra året kan du se under utmärkelser.

Årets Bruks/Lydnadshund

Bästa snittpoäng på tre tävlingar, oavsett klass. Finns det ingen som har gjort tre tävlingar beräknas bästa snittpoäng på två tävlingar.

Årets nybörjare Bruks/Lydnad

Bästa snittpoäng på en officiell tävling. Hund eller förare får inte tidigare startat i officiell bruks- eller lydnadstävling.

Årets Allroundhund/Mirabo´s vandringspris

För att kunna vinna priset måste man vara medlem i och tävla för Kils BHK. Man måste även ha tävlat i minst tre olika grenar varav en ska vara bruks eller lydnad.

Vid lika poäng vinner den som har tävlat i flest grenar, sen flest brukstävlingar, sen flest lydnadstävlingar.

Alla tester, prov, tävlingar och utställningar ska vara officiella och kunna styrkas.

Priset tillfaller den förare som har fått 3 inteckningar oavsett följd.

Statuterna fastställs av givaren, Inga-Lena Olsson, som även avgör eventuell tvist om tolkning.

Grundpoäng

Följande grundpoäng följer med från år till år:
– HD röntgen; 5 p
– MH; 5 p
– BPH; 5 p
– Mentaltest (korning); 10 p
– Exteriörbeskrivning (korning); 5 p
– Bevakningshund GK; 10 p
– Räddningshund GK; 10 p

Tävlingspoäng

Följande tävlingspoäng räknas per kalenderår, max 5 tävlingar per gren:
– Bruksprov minst GK; 5 p
– Lydnadsklass minst 3:e pris; 5 p
– Utställning minst sufficient (godtagbar); 5 p
– Agility felfritt lopp; 5 p
– Rally kvalificerat resultat; 5 p
– Nosework diplom; 5 p
– Övriga officiella prov/tävlingar, gått till pris, GK eller kvalificerat resultat; 5 p

Championattallrik

Tallrik delas ut för bruks- och lydnadschampionat (endast en tallrik per hund).