Klubbmästerskap under 2022

KM kommer att avgöras genom deltagande i klubbens ordinarie tävlingar under 2022 enligt följande:

27/5 Lydnad alla klasser

8/5 Spår lägre, högre

13/8 Spår/sök appell

10/9 Spår elit

24/9 Sök lägre, högre och elit

Vi önskar alla lycka till. //Tävlingssektorn


Bestämmelser för klubbmästerskap

Allmänt

Klubbmästaren får ett vandringspris samt ett minnespris. 2:an och 3:an får minnespris.

Förare som med egen hund erhållit vandringspriser 3 ggr får behålla detsamma.

På vandringspriset anges segerekipage.

Innehavaren är ansvarig för priset och för återlämning till tävlingssektorn eller styrelse på anmodan.

KM Bruks

Bästa snittpoäng på officiell tävling i klubbens regi oavsett klass eller gren.

Elitekipage som är anmäld och blir bortlottad på klubbens tävling får ta resultat från tävling på annan klubb.

KM Lydnad

Bästa snittpoäng på officiell tävling i klubbens regi oavsett klass.