Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar som tävlar agility för Kils Brukshundklubb. Man kan tillgodoräkna sig resultat från officiella agilitytävlingar under perioden 1 jan – 31 dec. Medlemmarna ansvarar själva för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras av agilitysektorn. Resultatet skickas senast 5 januari året efter tävlingsåret till helene@hjartquist.se

Tidigare vinnare:
2017 Anna Swedin och Siri
2016 Helene Hjärtquist och Ester
2015 Malin Sörestam och Iza
2014 Anna Östberg och Qase
2013 Anna Östberg och Qase

Poängberäkning:

Hundens poäng räknas ut genom att dividera antalet startande i klassen med hundens placering. Med antalet startande i klassen menas antalet tävlande som uppförts på tävlingens resultatlista. Hundens placering räknas oavsett fel.

Hundar i de olika agilityklasserna erhåller sedan följande bonusprocent:

Klass I: + 0 %
Klass II: + 2 %
Klass III: + 4 %

De fyra bästa poängtalen läggs samman till hundens totalpoäng. Har två eller fler hundar samma poäng så avgör det näst bästa resultatet.

Exempel
Kalle & Vilson har tävlat en gång i klass 1 och två gånger i klass 2 med följande resultat:
Klass 1 med placeringen 1 av 20 ekipage
Klass 2 med placering 9 av 45 ekipage
Klass 2 med placering 5 av 55 ekipage

Uträkning:
Klass 1:20/1=20 poäng
Klass 2: 45/9=5 poäng + 2% = 5.1 poäng (5 x 1,02)
Klass 2: 55/5=11 poäng + 2% = 11.22 poäng (11 x 1,02)
Totalt får Kalle & Vilson 36.32 poäng
Kalle skickar in följande sammanställning till klubben:

Datum Plats Klass Placering Starter Poäng
170601 Kumla bk Agilitykl 1 1 20 20,0
170825 Karlstad BK Agilitykl 2 9 45 5,1
170825 Karlstad BK Hoppkl 2 5 55 11,22
Summa                                                                                                                                     36,32