För att uppmuntra medlemmar som tävlar för Kils Brukshundklubb delas nedanstående utmärkelser ut på årsmötet. Resultaten skickas in till respektive tävlingssektor vid slutet av tävlingsåret:

Agility: anna.swedin@gmail.com
Bruks/lydnad/allround: lydnad.bruks@kilsbhk.com
Nosework/rallylydnad: uvedskennel@gmail.com 

Vilka som har fått utmärkelser tidigare år kan du se här.

Årets Agilityhund

Skicka in de fyra bästa resultaten från officiella agilitytävlingar (hopp eller agility) under perioden 1 jan – 31 dec. Räkna ut hundens poäng enligt nedan. Resultatet ska kunna verifieras av agilitysektorn. Ange därför datum, arrangör och klass för de tävlingar du räknar med. Om flera hundar hamnar på samma poäng vinner den som har bäst placeringar oavsett klass och antal startande.

Poängberäkning:

Hundens placeringspoäng räknas ut genom att dividera antalet startande i klassen med hundens placering. Med antalet startande i klassen menas antalet tävlande som uppförts på tävlingens resultatlista. Hundens placering räknas oavsett fel.

För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras placeringspoängen med nedanstående svårighetskoefficient:

Klass I: Placeringspoäng x 1,0
Klass II: Placeringspoäng x 1,2
Klass III: Placeringspoäng x 1,4

Exempel: Kalle och Fido kommer 2:a av 30 startande i klass II. Detta ger 15 placeringspoäng (30/2) som ska multipliceras med svårighetskoefficienten 1,2. Den totala poängen från tävlingen blir därmed 18 (15 x 1,2).

Årets Allroundhund (Mirabos vandringspris)

För att kunna vinna priset måste man vara medlem i och tävla för Kils BHK. Man måste även ha tävlat i minst tre olika grenar varav en ska vara bruks eller lydnad.

Vid lika poäng vinner den som har tävlat i flest grenar, sen flest brukstävlingar, sen flest lydnadstävlingar.

Alla tester, prov, tävlingar och utställningar ska vara officiella och kunna styrkas.

Priset tillfaller den förare som har fått 3 inteckningar oavsett följd.

Statuterna fastställs av givaren, Inga-Lena Olsson, som även avgör eventuell tvist om tolkning.

Grundpoäng

Följande grundpoäng följer med från år till år:
– HD röntgen; 5 p
– MH; 5 p
– BPH; 5 p
– Mentaltest (korning); 10 p
– Exteriörbeskrivning (korning); 5 p
– Bevakningshund GK; 10 p
– Räddningshund GK; 10 p

Tävlingspoäng

Följande tävlingspoäng räknas per kalenderår, max 5 tävlingar per gren:
– Bruksprov minst GK; 5 p
– Lydnadsklass minst 3:e pris; 5 p
– Utställning minst sufficient (godtagbar); 5 p
– Agility felfritt lopp; 5 p
– Rally kvalificerat resultat; 5 p
– Nosework diplom; 5 p
– Övriga officiella prov/tävlingar, gått till pris, GK eller kvalificerat resultat; 5 p

Årets Brukshund

Bästa snittpoäng på tre tävlingar, oavsett klass. Finns det ingen som har gjort tre tävlingar beräknas bästa snittpoäng på två tävlingar.

Årets Lydnadshund

Bästa snittpoäng på tre tävlingar, oavsett klass. Finns det ingen som har gjort tre tävlingar beräknas bästa snittpoäng på två tävlingar.

Årets Noseworkhund

Skicka in dina tre bästa resultat under året Ange datum och namn/arrangör för det prov eller den tävling som du vill räkna med.

Poängberäkning:

Doftprov:
Klass 1: 2 poäng
Klass 2: 2 poäng
Klass 3: 2 poäng

Tävling samtliga moment (fyra olika delmoment):
Klass 1 varje klarat delmoment 4 poäng (max 16 per tävling)
Klass 2 varje klarat delmoment 5 poäng (max 20 per tävling)
Klass 3 varje klarat delmoment 6 poäng (max 24 per tävling)

+ 5 poäng till bästa hund i samtliga klasser (på totalresultat)

Årets Nybörjare bruks/lydnad

Bästa snittpoäng på en officiell tävling. Hund eller förare får inte tidigare startat i officiell bruks- eller lydnadstävling.

Årets rallylydnadshund

Skicka in dina tre bästa tävlingsresultat. Ange datum och namn på tävling eller arrangör för de resultat du vill räkna med.

Poängberäkning:

KlassPrisPoäng
Nybörjarklass:Kvalificerande10
Max-poäng14
Koefficient 1,0
Fortsättningsklass:Kvalificerande16
Max-poäng18
Koefficient 1,1
Avancerad klass:Kvalificerande18
Max-poäng20
Koefficient 1,2
Mästarklass:CERT20
Max-poäng24
Koefficient 1,3

+ 5 poäng till bästa hund i samtliga klasser