För att gå en kurs/utbildning i Svenska Brukshundklubbens (SBK) regi måste du vara medlem i SBK. Då omfattas man av ansvarighets- och olycksfallsförsäkring om något skulle hända. Genom att du anmäler dig till en kurs hos Kils Brukshundklubb betalar du kursavgift samt medlemsavgift. Genom detta blir du automatiskt medlem i SBK. Som helbetalande medlem får du dessutom tidningen Brukshunden åtta gånger per år.

Medlemsavgifter:

  • Helbetalande/Ordinarie (A), 535 kr. (från det datum man fyller 25)
  • Ungdom (B), 300 kr. (mellan 7-25 år)
  • Familjemedlem (C), 105 kr. (Om någon familjemedlem med ordinarie medlemskap (A) kan man välja att bli C-medlem, men då krävs det att man är skriven på samma adress. Vid anmälan om C-medlem så ska man även ange namn, personnummer och adress på den helbetalande familjemedlemmen)
  • Delbetalande (D), 135 kr (Om man är medlem i någon av SBK:s rasklubbar eller någon annan lokal SBK-klubb kan man välja att vara D-medlem).

Är du intresserad av att bli medlem i Kils Brukshundklubb, mejla dina uppgifter till vår kassör Inga-Lena Olsson på kassoren.kilsbhk@gmail.com. Ange att du vill bli ny medlem och ange vilken typ av medlem (A, B, C eller D ovan). Ange även namn, adress, fullständigt personnummer, telefonnummer och mailadress.

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 225802-8 och ska vara märkt med Ny medlem + ditt namn.

Har du några frågar eller funderingar tveka inte på att kontakta någon i styrelsen.