Då det har varit mycket få möjligheter att tävla officiellt under 2020 har agilitysektorn beslutat att inte dela ut något pris till årets agilityhund. 

Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar som tävlar agility för Kils Brukshundklubb. Man kan tillgodoräkna sig resultat från officiella agilitytävlingar under perioden 1 jan – 31 dec. Medlemmarna ansvarar själva för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras av agilitysektorn. Resultatet skickas senast 5 januari året efter tävlingsåret till helene@hjartquist.se

Tidigare vinnare:
2019 Erica Palmgren och Yra
2018 Helene Hjärtquist och Ester
2017 Anna Swedin och Siri
2016 Helene Hjärtquist och Ester
2015 Malin Sörestam och Iza
2014 Anna Östberg och Qase
2013 Anna Östberg och Qase

Poängberäkning:

Hundens poäng räknas ut genom att dividera antalet startande i klassen med hundens placering. Med antalet startande i klassen menas antalet tävlande som uppförts på tävlingens resultatlista. Hundens placering räknas oavsett fel.

Hundar i de olika agilityklasserna erhåller sedan följande bonusprocent:

Klass I: + 0 %
Klass II: + 2 %
Klass III: + 4 %

De fyra bästa poängtalen läggs samman till hundens totalpoäng. Har två eller fler hundar samma poäng så avgör det näst bästa resultatet.

Exempel
Kalle & Vilson har tävlat en gång i klass 1 och två gånger i klass 2 med följande resultat:
Klass 1 med placeringen 1 av 20 ekipage
Klass 2 med placering 9 av 45 ekipage
Klass 2 med placering 5 av 55 ekipage

Uträkning:
Klass 1:20/1=20 poäng
Klass 2: 45/9=5 poäng + 2% = 5.1 poäng (5 x 1,02)
Klass 2: 55/5=11 poäng + 2% = 11.22 poäng (11 x 1,02)
Totalt får Kalle & Vilson 36.32 poäng
Kalle skickar in följande sammanställning till klubben:

Datum Plats Klass Placering Starter Poäng
170601 Kumla bk Agilitykl 1 1 20 20,0
170825 Karlstad BK Agilitykl 2 9 45 5,1
170825 Karlstad BK Hoppkl 2 5 55 11,22
Summa                                                                                                                                     36,32