Västmanlands distrikt den 2 november
För information kontakta Alf Memner e-post alf@terana.se

Upplands distrikt den 19 november
Information: Teorikurs för erhållande av skyddslicens