Nu finns SBK:s UG Bruks framtagna remissförslag gällande bruksprov till regelrevideringen år 2022 ute på SBK:s hemsida! Länk.