Kil & Arvika BHK samt Karlskoga & Kristinehamn BHK inbjuder deltagare från Värmland-dals distrikt till Specialsök klass 1 den 7 och 8 november.

Inbjudan 7 november:

Inbjudan 8 november: